شتابدهنده کوچینگ تحول آفرین

SHIFTcoach Accelerator

چند کلامی درباره ما

صحبت از یک همکاری تیمی خوب و بین المللی است

ما عاشق آموزش هستیم

دنیای امروز ما نیازمند آگاهی بیشتر در مورد پتانسیل های فردی در همه نقاط جهان است و ما با آموزش می توانیم آن را محقق کنیم.

روند کار ما

یک تیم خلاق و مبتکر در برگزاری دوره های مختلف با رویکردهای مختلف بر پایه های علمی، فرهنگی، هنری، مدیریت و توسعه خلاقیت در جهان با روش آموزش های هدفمند بر پایه نیازهای فردی و اجتماعی.

درباره شیفت کوچ

شتابدهنده کوچینگ تحول آفرین

SHIFT Coach Accelerator

شیفت کوچ، شتابدهنده کوچینگ تحول آفرین، پویشی در راستای توسعه فردی در جامعه است که به آزاد سازی پتانسیل های فردی فکر می کند.

در تعریف سازمانی شیفت کوچ می توان ما را به عنوان یک هلدینگ آموزشی جهانی در رشته های کوچینگ، بیزینس کوچینگ، NLP Coach، کوچینگ ذهن آکاهی، استارتاپ کوچینگ، همچنین توسعه زیست بوم کارآفرینی و زیست بوم کوچینگ ایران معرفی کرد.

با توجه با رزومه بین المللی شیفت کوچ، به جرأت می توان ما را به عنوان بزرگترین مجموعه آموزشی با رویکرد های متفاوت و سیستم آموزشی بر پایه تکنولوژی و همچنین تکنولوژی آموزش جهانی در هزاره سوم در جهان و ایران شناخت و همراهان ما مفتخر به انتخاب ما هستند و از مزایا و پتانسیل های ما برای خود در نقاط مختلف جهان بهره مند خواهند شد.

محمد ممبینی

بنیانگذار، رئیس و تسهیلگر شیفت کوچ

کوچ، منتور و مدرس مهارت های کوچینگ

بنیانگذار، ایده پرداز و طراح پویش های توسعه فردی با رویکردهای کوچینگ سیستمیک، کوچینگ ذهن آگاهی، بیزینس کوچینگ و روانشناسی عصبی کلامی 

توسعه شتابدهنده شیفت کوچ

2018
سال تاسیس
2
دفاتر شیفت کوچ
19
همکاران سازمانی
129
برگزیدگان شیفت کوچ
19
رشته و دوره های تخصصی
29
رویداد های برگزار شده