برای ذهن آغازگر قابلیت ها بسیارند

SHIFTcoach.ir
What is SHIFT coach

شیفت کوچ چیست؟

شیفت کوچ یا شتابدهنده کوچینگ تحول آفرین فرآیندی مشارکتی با کسی یا یک کوچ تحول است تا از طریق یک تغییر قابل توجه از شما حمایت کند که به رشد، توسعه و در نهایت "بازنویسی واقعیت خود" کمک کنید. فرض اساسی شیفت کوچ این است که شما هر چیزی را که می تواند به تحول شما کمک کند را بررسی کنید. این شامل بررسی کل نگر از زندگی شماست، برای مثال بررسی هویت فرهنگی، افراد تأثیرگذار، و پیام‌هایی که ممکن است کاتالیزور یا مانعی که برای تحول شما مهم باشد را بررسی می کنید.

what is SHIFT coaching

شیفت کوچینگ چیست؟

کوچینگ تحول آفرین شامل کار با یک کوچ تحول برای ایجاد تغییرات معنادار و پایدار در زمینه هایی مانند سلامت، شغل، روابط، امور مالی و رفاه عاطفی است. این نوع کوچینگ به افراد کمک می کند تا بر رشد شخصی خود تمرکز کنند و آنها را تشویق می کند: الگوهای مقاومت موجود را بشناسند.

SHIFTcoach.ir

شیفت کوچ (شتابدهنده کوچینگ تحول آفرین)

شیفت کوچ می داند که تغییر اجتناب ناپذیر است، اما نحوه تجربه آن به شما بستگی دارد. اگر خواهان تغییر معنادار هستید، اما احساس می‌کنید ترس و عدم اطمینان شما را عقب می‌اندازد، شیفت کوچ می‌تواند به شما کمک کند تا پیشرفت‌هایی را در زمینه‌های کلیدی زندگی خود تجربه کنید.

کوچینگ تحول آفرین بسیار متفاوت از کوچینگ انتقالی، هدف گرا یا موقعیتی است که در آن کوچ با شما کار می کند تا به یک چالش خاص با یک نتیجه متمرکز رسیدگی کند. تحول اغلب در محیط های حرفه ای اتفاق می افتد. یک کوچ انتقالی به شما کمک می‌کند از یک شغل به شغل دیگر بروید، در حالی که یک کوچ تحول‌گرا به شما این امکان را می‌دهد که به طور حرفه‌ای درباره آنچه برای شما ممکن است تجدید نظر کنید. آنها حتی ممکن است به شما کمک کنند تا پارامترهای زندگی حرفه ای را در متن کل زندگی خود بازنویسی کنید.

خدمات شیفت کوچ

خدمات شیفت کوچ  شامل کار با یک کوچ حرفه ای برای ایجاد تغییرات معنادار و پایدار در زمینه هایی مانند سلامت، شغل، روابط، امور مالی و رفاه عاطفی است. این نوع رویکرد کوچینگ به افراد کمک می کند تا بر رشد شخصی خود با تشویق آنها به موارد زیر تمرکز کنند:

تحول تجربه شخصی است در طول زمان رخ می دهد که طی آن فرد تغییر مثبتی را در زندگی ایجاد کرده و حفظ می کند. چنین تحولاتی ممکن است به سلامت جسمانی، رفاه عاطفی، روابط با خانواده و دوستان، پیشرفت‌های حرفه‌ای یا مهارت‌های شخصی مرتبط باشد.

کار آفرینی و نوآوری فرصت‌های جدیدی را برای دستیابی به آنچه واقعاً می‌خواهند باز کنید (مثلاً در زندگی یا کار). در طرح کوچینگ تحول آفرین ، شیفت کوچ بخشی از رویکرد کوچینگ کامل ما است که در آن از شما حمایت می‌شود و برای ایجاد تحولات درونی که در نهایت منجر به تغییرات بیرونی طولانی‌مدت می‌شود، توانمند می‌شوید. شما را قادر می‌سازد تا اهداف، رویاها و خواسته‌های خود را کشف کنید و برای دستیابی به آنها برنامه‌ریزی کنید و در نتیجه خودآگاهی و رشد شخصی شما افزایش می یابد.

توسعه و گسترش در شیفت کوچ، رویکرد کوچینگ ثابت ما برای کمک به شما برای دستیابی به تغییرات مثبت، نوین و پایدار ثابت شده است. شیفت کوچ با حجمی از تمرینات مختلف و همه جانبه شروع می شود تا دقیقاً با جایی که در زندگی خود می خواهید تحولی را مشاهده کنید هماهنگ شوید. از آنجا، جلسات مداوم یک به یک شما را نسبت به اهداف و آرزوهای شما با مسئول شما منجر به توسعه می شود.

ذهن آگاهی را زندگی کن

دوره ذهن آغازگر

ذهن آغازگر از جدیدترین متدولوژی در سیستم آموزشی خود برای توسعه فردی استفاده می کند.

دوره ذهن آغازگر همراه با تحول،نوآوری و توسعه

دوره ذهن آغازگر درباره برگرداندن خودمان از وضعیت ذهنی “بودن در آینده” به “ساختن آینده” و یا نگرانی هایی که انرژی مان را تحلیل می برند، به تجربه لحظه ی حال به صورت کامل و بدون تحلیل آگاهانه و همچنین دسترسی عمیق به نوع بودن ما در اصالت کامل، زمان اکنون و در اینجا سخن می گوید 

ذهن آغازگر آغاز سفری به خویشتن خود.

Beginner's Mind Course

SHIFTcoach Topics

اهداف و خدمات شیفت کوچ

دوره های تخصصی شیفت کوچ

دوره های آموزش و تربیت کوچ معتبر

دوره های آموزش و تربیت کوچ معتبر تنها یکی از رشته های آموزشی در شیفت کوچ است

Around SHIFTcoach Accelerator

گذری بر دوره های شیفت کوچ

SHIFTcoach.ir

شیفت کوچ با برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت سیستم آموزشی خود را با قدرت نوین آموزش سیستمیک همراه با تکنولوژی آموزشی نوانسته است جایگاهی در کلاس جهانی را برای همراهان خود به ارمغان بیاورد.

همکاران شیفت کوچ

از دانشنامه ها و رویدادهای ما آگاه باشید

شیفت کوچ ( کوچینگ تحول آفرین ) چیست ؟

تغییر اجتناب ناپذیر است، اما نحوه تجربه آن به شما بستگی دارد. اگر خواهان تغییر معنادار هستید، اما احساس می‌کنید ترس و عدم اطمینان شما را عقب می‌اندازد،شیفت کوچ ( کوچینگ تحول‌آفرین ) می‌تواند به شما کمک کند تا پیشرفت‌هایی را در زمینه‌های کلیدی زندگی خود تجربه کنید.